Διευθέτηση Νωδής Ακρολοφίας για
την τοποθέτηση Ολικής Οδοντοστοιχίας

Οι επεμβάσεις της προπροσθετικής χειρουργικής μπορεί να αφορούν στην επαναδιαμόρφωση τόσο των μαλακών μορίων του στόματος (ούλα και βλεννογόνο) όσο και του οστού των γνάθων. Η ανάγκη για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων αυτών αξιολογείται κατ’ αρχήν από τον θεράποντα οδοντίατρο του ασθενούς, ο οποίος αναγνωρίζει τις απαιτούμενες χειρουργικές παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, σε συνάρτηση με τον τύπο της προσθετικής θεραπείας που θα πραγματοποιήσει.  Οι επεμβάσεις προπροσθετικής χειρουργικής πραγματοποιούνται στην συντριπτική τους πλειοψηφία με τοπική αναισθησία, και είναι γενικά καλά ανεκτές από τους ασθενείς, δεδομένου ότι η μετεγχειρητική πορεία είναι καλή. Καθώς η πλειοψηφία των υποψηφίων για προπροσθετική χειρουργική αφορά ηλικιωμένους ασθενείς, ο άριστος προεγχειρητικός έλεγχος και η αναγνώριση των πιθανών συστηματικών παθήσεων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε η θεραπευτική προσέγγιση να είναι η καλύτερη δυνατή.