Ορθοδοντικά Μικροεμφυτεύματα

Τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα είναι πολύ μικρές βίδες από τιτάνιο που τοποθετούνται προσωρινά στο οστό και διευκολύνουν την ορθοδοντική θεραπεία όταν δεν είαι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικά δοντια-στηρίγματα. Μετά την εμφύτευση οι μικρές αυτές βίδες συνδέονται με τα άγκιστρα της ορθοδοντικής συσκευής ώστε να δόντια να μετακινηθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση με την άσκηση πίεσης.

Η διαδικασία είναι απλή, καθώς τα μικροεμφυτεύματα τοποθετούνται πάνω από τα ούλα χωρίς διάνοιξη κρημνού και ράμματα. Πριν την επέμβαση εφαρμόζεται μια ελαφρά επιφανειακή αναισθησία.

Τα μικροεμφυτεύματα παραμένουν στο στόμα όσο διαρκεί η ορθοδοντική θεραπεία και όταν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αφαιρούνται εύκολα και ανώδυνα.