Τι είναι το L.A.S.E.R.

Το LASER. είναι ένα ενισχυμένο μονοχρωματικό φώς με συγκεκριμένο μήκος κύματος, άρα και συγκεκριμένες ιδιότητες.  Το LASER πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, που γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί σωστά τις ιδιότητες του εκάστοτε συγκεκριμένου μήκους κύματος χωρίς κίνδυνο για τους ιστούς και τον ασθενή.  Η επιλογή του σωστού LASER  και η εκπαίδευση του χρήστη είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την ασφαλή χρήση του.  Τα LASER έχουν ενοχοποιηθεί για πρόκληση εγκαυμάτων στους ιστούς και μη αποκαταστάσιμες βλάβες όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε θεραπευτικό διοδικό LASER το οποίο είναι ένα LASER  μαλακών ιστών με μήκος κύματος 970nm.  Τα διοδικά LASER περιλαμβάνουν μια αρκετά μεγάλη περιοχή μηκών κύματος μέσα στο φάσμα της ορατής (κυρίως κόκκινης) και της υπέρυθρης αόρατης φωτεινής ακτινοβολίας. Πρόκειται για συνεχή LASER αλλά με την παρεμβολή ηλεκτρονικών και άλλων διαφραγμάτων, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν παλμικά.