Συντηρητική - Μη χειρουργική θεραπεία Ουλίτιδας και Περιοδοντίτιδας

Η θεραπεία της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας συνίσταται στην απομάκρυνση των σκληρών (τρυγία) και μαλακών (πλάκα) μικροβιακών εναποθέσεων από την επιφάνεια των δοντιών και της ρίζας. Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας είναι η εκπαίδευση του ασθενή ώστε να ασκεί τις πρακτικές της σωστής στοματικής υγιεινής.  Ο περιοδοντολόγος απομακρύνει τις σκληρές και μαλακές μικροβιακές εναποθέσεις από  την επιφάνεια της ρίζας ο ασθενής όμως, για να έχει αποτέλεσμα η θεραπεία, θα πρέπει με το σωστό βούρτσισμα και μεσοδόντιο καθαρισμό  να μην αφήσει τα μικρόβια, που αποτελούν μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του στομάτός μας, να προσκολληθούν στα δόντια και να εισχωρήσουν πάλι κάτω από τα ούλα.

Η συντηρητική θεραπεία της περιοδοντίτιδας περιλαμβάνει την αποτρύγωση  και τη ριζική απόξεση. που είναι μέθοδοι αφαίρεσης των μικροβιακών εναποθέσεων χωρίς χειρουργική παρέμβαση.  Γίνεται συνήθως ανά τεταρτημόριο και υπό τοπική αναισθησία  με εργαλεία χειρός και υπερήχους.  Είναι μια ανώδυνη διαδικασία τόσο κατά την εκτέλεση της αλλά και μετά την αποδρομή της τοπικής αναισθησίας.

Σε περιπτώσεις ουλίτιδας και αρχόμενης περιοδοντίτιδας η συντηρητική θεραπεία συνήθως αρκεί για να αποκατασταθεί η υγεία των περιοδοντικών ιστών.  Ακόμη και σε πολυ προχωρημένες περιοδοντίτιδες η συντηρητική θεραπεία αποτελεί το πρώτο βήμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης.  

Η συντηρητική περιοδοντολογική θεραπεία μπορεί να υποβοηθηθεί και με την χρήση LASER που όμως δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι  παρέχουν κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με την κλασική συντηρητική θεραπεία. Η χρήση των LASER μπορεί να ενέχει και κάποιους κινδύνους αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.

Ο περιοδοντολόγος εκτιμά το αποτέλεσμα της συντηρητικής θεραπείας τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά το πέρας της θεραπείας και αποφασίζει αν θα απαιτηθεί  χειρουργική παρέμβαση. Όσο πιο προσεκτικά γίνει η συντηρητική θεραπεία και όσο πιο πολύ βοηθήσει ο ασθενής με την εκτέλεση σωστής στοματικής υγιεινής τόσο μειώνεται η πιθανότητα να χρειαστούν χειρουργικές επεμβάσεις. Στο ιατρείο μας δίνουμε μεγάλο βάρος στην συντηρητική θεραπεία με αποτέλεσμα ο αριθμός των περιοδοντολογικών χειρουργικών επεμβάσεων που  απαιτούνται να μειώνεται σημαντικά.