Ανάπλαση των Περιοδοντικών ιστών - Βιοϋλικά - Αυξητικοί παράγοντες

Υπό κάποιες συνθήκες οι οστικές  περιοδοντικές βλάβες της στήριξης ενός ή περισσοτέρων δοντιών είναι κατάλληλες για την εφαρμογή των λεγόμενων αναπλαστικών τεχνικών δηλαδή της αναδημιουργίας των ιστών που περιβάλλουν και παρέχουν στήριξη στα δόντια βελτιώνοντας έτσι την πρόγνωση διατήρησής τους.

Οι τεχνικές αυτές εμφανίστηκαν στις  αρχές της δεκαετίας του ’80 και με την πρόοδο στον χώρο της βιολογίας των ιστών  άλλαξαν τον τρόπο της χειρουργικής αντιμετώπισης, μιας και ο στόχος πλέον δεν είναι η αφαίρεση του οστού, αλλά η αναγέννηση των περιοδοντικών ιστών, που είχαν χαθεί στην πορεία της νόσου

Μάλιστα η τεράστια πρόοδος τα τελευταία χρόνια στον τομέα της μοριακής βιολογίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη χρησιμοποίηση εργαλείων μικροχειρουργικής και μικροσκοπίου προσφέρουν τη δυνατότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών υψηλών αισθητικά απαιτήσεων με  προβλεψιμότητα. Επιπλέον, η χρήση αυξητικών παραγόντων που λαμβάνονται από το αίμα του ασθενούς μετά από φυγοκέντρηση βοηθά περαιτέρω στην ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών.

Οι αναπλαστικές τεχνικές στηρίζονται στην σωστή χρήση ειδικών βιοϋλικών και αυξητικών παραγόντων τα οποία για να αποδώσουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τον περιοδοντολόγο σε συνδυασμό με μικροχειρουργικές τεχνικές, με χρήση μεγέθυνσης η μικροσκοπίου  και στις κατάλληλες περιοδοντικές βλάβες.

Η  εμπειρία της Dr. Εύας Αντωνογιαννάκη, η σωστή επιλογή των περιστατικών και ο πλήρης εξοπλισμός του ιατρείου (χειρουργικές λούπες, μικροσκόπιο, συσκευή φυγοκέντρησης)  για την σωστή πρακτική των αναπλαστικών τεχνικών αποδίδουν  άριστα αποτελέσματα.