Υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες εμφυτευμάτων;

Η διεθνής  επιστημονική κοινότητα  αναγνωρίζει ως αξιόπιστα μόνο συστήματα  εμφυτευμάτων που στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν να παρουσιάσουν μελέτες τεκμηρίωσης με τουλάχιστον 5 έως 10 χρόνια παρακολούθησης. Τέτοιες εταιρείες είναι ελάχιστες. Ο λόγος είναι οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται αλλά και ο χρόνος πριν ένα προϊόν λανσαριστεί ως αξιόπιστο στην παγκόσμια αγορά.  Αυτό βέβαια ανεβάζει το κόστος των εμφυτευμάτων αυτών. Η επιλογή του κατάλληλου και αξιόπιστου συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία των εμφυτευμάτων και την μακροχρόνια υποστήριξη με ανταλλακτικά και εξαρτήματα όταν αυτό απαιτηθεί.

Στο ιατρειο μας χρησιμοποιούμε μόνο εμφυτεύματα που πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής τεκμηρίωσης.