Από τι εξαρτάται η επιτυχία της Ενδοδοντικής θεραπείας

Η πιθανότητα επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωση δοντιού) υπερβαίνει το 90%. Εξαρτάται από την ανατομική μορφολογία των ριζών του δοντιού, από την ικανότητα του οδοντιάτρου (ενδοδοντιστή) να παρασκευάσει κατάλληλα τους ριζικούς σωλήνες και να αφαιρέσει τα μικρόβια και από το βαθμό καταστροφής του δοντιού από τα μικρόβια ή από προηγούμενη ανεπιτυχή ενδοδοντική θεραπεία.

Πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες του οδοντιάτρου (ενδοδοντιστή) που πραγματοποιεί αυτές τις θεραπείες θα πρέπει και το οδοντιατρείο να είναι εφοδιασμένο με τεχνολογικά μέσα, όπως ανιχνευτή ακρορριζίου, ακτινογραφικό μηχάνημα, μικροσκόπιο, σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας, ειδική χειρολαβή ενδοδοντίας, διοδικό laser και οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα εξασφαλίζει τη γρήγορη και ανώδυνη παρασκευή του πολφού, αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

Στο ιατρείο μας τις ενδοδοντικές θεραπείες αναλαμβάνει εξειδικευμένη συνεργάτιδα-ενδοδοντίστρια και υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός με αποτέλεσμα την συστηματικά επιτυχή ολοκήρωση των ενδοδοντικών θεραπειών.

Η ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας απαιτεί συνήθως δύο επισκέψεις πολλές φορές όμως η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και σε μία επίσκεψη. Στήν πρώτη επίσκεψη συνήθως απαιτεί τοπική αναισθησία.  Η διαδικασία είναι ανώδυνη και σπάνια ο ασθενής θα χρειαστεί κάποιο παυσίπονο μετα την αποδρομή της αναισθησίας