Διατήρηση του αποτελέσματος της θεραπείας

Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία ο ασθενής μας μπαίνει σε ένα σύστημα παρακολούθησης υπό την επίβλεψη της Dr Εύας Αντωνογιαννάκη ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση του αποτελέσματος της περιοδοντολογικής θεραπείας και των προσθετικών εργασιών.  Ανάλογα με την βαρύτητα του περιστατικού ανα τρίμηνο, τετράμηνο η εξάμηνο γίνεται μία συνεδρία διάρκειας μισής περίπου ώρας χωρίς αναισθησία όπου γίνεται επαναξιολόγηση της περιοδοντικής κατάστασης, συγκρίνεται με το αποτέλεσμα μετά την θεραπεία, και εφ’όσον η κατάσταση διατηρείται σταθερή ακολουθεί η συντήρηση.

Η συντήρηση είναι ένας εξειδικευμένος καθαρισμός που στοχεύει όχι μόνο στην υπερουλική αφαίρεση των εναποθέσεων αλλά και ελαφρώς υποουλικά σε όλες τις δυσπρόσιτες περιοχές. Η Dr Εύα Αντωνογιαννάκη ελέγχει προσωπικά κάθε ασθενή σε κάθε συνεδρία συντήρησης. Οι συντηρήσεις είναι αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σημαντικές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της περιοδοντολογικής παρακολούθησης.

DSC_95560598
DSC_95000542

Σε ασθενείς με εμφυτεύματα  που δεν έχουν περιοδοντολογικά προβλήματα και τους παρακουλουθεί ο παραπέμπων οδοντίατρος γίνεται επανεξέταση ανά χρόνο όπου γίνεται ακτινογραφικό έλεγχος και καθαρισμός των εμφυτευμάτων υπερουλικά και υποουλικά.