ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η θεραπεία στο ιατρείο μας βασίζεται σε κανόνες που τους καθορίζουν οι επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι, το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας και το υψηλό ιατρικό και επιστημονικό επίπεδο και στηρίζεται στη συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Θεωρούμε ότι ο ασθενής δεν είναι απλώς αποδέκτης της θεραπείας αλλά ενεργός συμμέτοχος που εν τέλει θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία και στη διατήρηση του αποτελέσματος της θεραπείας.

DSC_02850015
DSC_97810820

Στόχος μας είναι η κατανόηση σε βάθος των προβλημάτων του ασθενούς κ η παροχή άριστης και σύγχρονης οδοντιατρικής θεραπείας με σκοπό την αποκατάσταση και διατήρηση της στοματικής υγείας, την επαναφορά της μασητικής λειτουργίας αλλά και της αισθητικής του στόματος με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση. Η συνολική αντιμετώπιση είναι η αρχή στην οποία βασίζεται η θεραπεία στο ιατρείο μας.