Περιστατικά Πριν & Μετά τη θεραπεία

1. Κάλυψη μεμονωμένης υφίζησης στον κάτω αριστερό κεντρικό τομέα
2. Κάλυψη μεγάλης μεμονωμένης υφίζησης στον κάτω αριστερό κεντρικό τομέα

2.1 Πριν

2.2 Μετά

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική κάλυψη της υφίζησης με μόσχευμα συνδετικού ιστου από την υπερώα. (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη)
3. Αποκατάσταση με εμφυτεύματα άνω αριστερά κεντρικού τομέα

3.1 Πριν

3.2 Μετά

3.3 X-ray

Eπεξήγηση εργασίας
Απώλεια άνω κεντρικού τομέα μετά από αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία. Τοποθέτηση εμφυτεύματος Biomet 3i (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη).
Προσθετική αποκατάσταση με κοχλιούμενη αποκατάσταση και ολοκεραμικές στεφάνες στον άλλο κεντρικό και πλάγιο. (Σίσυ Παρθενίου, παραπέμπων οδοντιάτρος)
4. Κάλυψη πολλαπλών υφιζήσεων άνω και αποκατάσταση σχήματος και χρώματος με όψεις πορσελάνης

4.1 Πριν

Eπεξήγηση εργασίας
Κάλυψη πολλαπλών υφιζήσεων στα πρόσθια άνω με μυλικά μετατοπιζόμενο κρημνό (Χειρουργός Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη).
Αποκατάσταση του σχήματος και χρώματος των δοντιών με όψεις πορσελάνης(Γεωργοπούλου Ιωάννα, τ. συνεργάτης A-perio).

4.2 Μετά

5. Αποκατάσταση με εμφύτευμα πλάγιου τομέα άνω δεξιά

5.1 Πριν

5.2 Μετά

5.3 X-Rays

Eπεξήγηση εργασίας
Απώλεια άνω πλαγίου λόγω αποτυχημένης ενδοδοντικής θεραπείας. Χειρουργική τοποθέτηση bone level εμφυτεύματος Straumann και ταυτόχρονα μυλικά μετατοπιζόμενος κρημνός στα 6 πρόσθια άνω. Αποκατάσταση με επιεμφυτευματική κοχλιούμενη εργασία αφου προηγήθηκε τοποθέτηση ακρυλικής επιεμφυτευματικής προσωρινής Χειρουργός Dr.Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση κα Ζωή Κουτσουκέρα συνεργάτις A-Perio
6. Ακίνητη αποκατάσταση με 4 εμφυτεύματα των άνω πρόσθιων και της δεξιάς άνω πλευράς

6.1 Πριν

Eπεξήγηση εργασίας
Συντηρητική περιοδοντολογική θεραπεία kai ακινητοποίηση των κάτω προσθίων. Ακίνητη Aποκατάσταση με εμφυτεύματα άνω δεξιά πλευρά μέχρι και τον αριστερό πλάγιο τομέα. Διατήρηση του αριστερού κυνόδοντα, κατ’επιθυμία της ασθενούς, και αποκατάσταση με όψη ρητίνης. Αριστερά άνω παλαιότερη επιεμφυτευματική αποκατάσταση από συνάδελφο. Περιοδοντολογική θεραπεία, σχεδιάσμός και χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη ανάπλαση σκληρών και μαλακών ιστών Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση και όψη ρητίνης Έβελυν Μερτζιάνη συνεργάτιδα Α-perio.

6.2 Μετά

7. Ολική ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση άνω και κάτω σε 4 εμφυτεύματα

7.1 Πριν

7.2 Μετά

Eπεξήγηση εργασίας
Ολική αποκατάσταση άνω και κάτω επί 4 εμφυτευμάτων Biomet 3i (Αll on four). Εξαγωγές ,χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων και διευθέτηση των ακρολοφιών Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση Έβελυν Μερτζιάνη συνεργάτις Α-perio

7.3 X-ray

8. Aκίνητη ολική άνω & κάτω ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση επί 6 εμφυτευμάτων

8.1 Μετά τη θεραπεία

Eπεξήγηση εργασίας
Ολικη άνω και κάτω ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση επί 6 εμφυτευμάτων Straumann tissue level . Σχεδιασμός και χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση Έβελυν Μερτζιάνη συνεργάτιδα Α-perio .

8.2 X-ray

9. Ανόρθωση ιγμορείου και ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

9.1 Αρχική – Ακτινογραφία Ιγμορείου

9.2 Ανόρθωση Ιγμορείου & Ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

9.3 Μετά τη θεραπεία

Eπεξήγηση εργασίας
Ανοικτή ανόρθωση ιγμορείου με ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων (Χειρουργός Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη ) Προσθετική αποκατάσταση κα Έβελυν Μερτζιάνη, συνεργάτις A-perio
10. Αφαίρεση κύστης και ανάπλαση για τοποθέτηση εμφυτεύματος

10.2 Μετά την αφαίρεση της κύστης και ανάπλασης στην περιοχή

10.3 Μετά την αποκατάσταση με εμφύτευμα

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική αφαίρεση ακρορριζικής κυστικής βλάβης λόγω αποτυχημένης ενδοδοντικής θεραπείας στον αριστερό πλάγιο τομέα. Ενδοδοντική θεραπεία των παρακειμένων δοντιών λόγω νέκρωσης τους. Ανάπλαση με οστικό μόσχευμα και μεμβράνη κολλαγόνου. Αποκατάσταση του πλαγίου με εμφύτευμα Biomet 3i και κοχλιούμενη εργασία. Χειρουργική αφαίρεση της κύστης, ανάπλαση στην περιοχή της βλάβης και χειρουργική τοποθέτηση του εμφυτεύματος Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη Ενδοδοντικες θεραπείες ενδοδοντολόγος Μπακίρη Ελεονώρα Προσθετική αποκατάσταση Ιωάννα Γεωργοπούλου, τ. Συνεργάτιδα A-perio.
11. Αποκάλυψη κυνόδοντα για ορθοδοντική

11.1 Πριν την επέμβαση

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική αποκάλυψη κυνόδοντα με ακρορριζικά μετατοπιζόμενο κρημνό για διατήρηση των προσπεφυκότων ούλων (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη)

11.2 Πριν την αφαίρεση των ραμμάτων

12. Εκτομή χαλινού

12.1 Πριν

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική εκτομή χαλινού άνω χείλους (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη)

12.2 Μετά

1. Κάλυψη μεμονωμένης υφίζησης στον κάτω αριστερό κεντρικό τομέα

1.1 Πριν

1.2 Μετά

2. Κάλυψη μεγάλης μεμονωμένης υφίζησης στον κάτω αριστερό κεντρικό τομέα

2.1 Πριν

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική κάλυψη της υφιζησης με μόσχευμα συνδετικού ιστου από την υπερώα. (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη)

2.2 Μετά

3. Αποκατάσταση με εμφύτευματα άνω αριστερά κεντρικού τομέα

3.1 Πριν

3.2 Μετά

Eπεξήγηση εργασίας
Απώλεια κεντρικού τομέα άνω μετά από αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία. Τοποθέτηση εμφυτεύματος Biomet 3i (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη).
Προσθετική αποκατάσταση με κοχλιούμενη αποκατάσταση και ολοκεραμικές στεφάνες στον άλλο κεντρικό και πλάγιο. (Σίσυ Παρθενίου, παραπέμπων οδοντιάτρος)

3.3 X-ray

4. Κάλυψη πολλαπλών υφιζήσεων άνω και αποκατάσταση σχήματος και χρώματος με όψεις πορσελάνης

4.1 Πριν

Eπεξήγηση εργασίας
Κάλυψη πολλαπλών υφιζήσεων στα πρόσθια άνω με μυλικά μετατοπιζόμενο κρημνό (Χειρουργός Dr. Εύα Ατωνογιαννάκη).
Αποκατάσταση του σχήματος και χρώματος των δοντιών με όψεις πορσελάνης(Γεωργοπούλου Ιωάννα, τ. συνεργάτις A-perio).

4.2 Μετά

5. Αποκατάσταση με εμφύτευμα πλάγιου τομέα άνω δεξιά

5.1 Πριν

5.2 Μετά

Eπεξήγηση εργασίας
Απώλεια πλαγίου άνω λόγω αποτυχημένης ενδοδοντικής θεραπείας. Χειρουργική τοποθέτηση bone level εμφυτεύματος Straumann και ταυτόχρονα μυλικά μετατοπιζόμενος κρημνός στα 6 πρόσθια άνω. Αποκατάσταση με επιεμφυτευματική κοχλιούμενη εργασία αφου προηγήθηκε τοποθέτηση ακρυλικής επιεμφυτυεματικής προσωρινής Χειρουργός Dr.Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση κα Ζωή Κουτσουκέρα συνεργάτις A-Perio

5.3 X-ray

6. Ακίνητη αποκατάσταση με 4 εμφυτεύματα των άνω πρόσθιων και της δεξιάς άνω πλευράς

6.1 Πριν

Eπεξήγηση εργασίας
Συντηρητική περιοδοντολογική θεραπεία και ακινητοποίηση των κάτω προσθίων. Ακίνητη Aποκατάσταση με εμφυτεύματα άνω δεξιά πλευρά μέχρι και τον αριστερό πλάγιο τομέα. Διατήρηση του αριστερού κυνόδοντα, κατ’επιθυμία της ασθενούς, και αποκατάσταση με όψη ρητίνης. Αριστερά άνω παλαιότερη επιεμφυτευματική αποκατάσταση από συνάδελφο. Περιοδοντολογική θεραπεία, σχεδιάσμός και χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη ανάπλαση σκληρών και μαλακών ιστών Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση και όψη ρητίνης Έβελυν Μερτζιάνη συνεργάτιδα Α-perio.

6.2 Μετά

7. Ολική ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση άνω και κάτω σε 4 Εμφυτεύματα

7.1 Πριν

7.2 Μετά

Eπεξήγηση εργασίας
Ολική αποκατάσταση άνω και κάτω επί 4 εμφυτευμάτων Biomet 3i (Αll on four). Εξαγωγές ,χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων και διευθέτηση των ακρολοφιών Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση Έβελυν Μερτζιάνη συνεργάτις Α-perio

7.3 X-ray

8. Aκίνητη ολική άνω & κάτω ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση επί 6 εμφυτευμάτων

8.1 Μετά τη θεραπεία

Eπεξήγηση εργασίας
Ολική άνω και κάτω ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση επί 6 εμφυτευμάτων Straumann tissue level . Σχεδιασμός και χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη. Προσθετική αποκατάσταση Έβελυν Μερτζιάνη συνεργάτιδα Α-perio .

8.2 X-ray

9. Ανόρθωση ιγμορείου και ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

9.1 Αρχική – Ακτινογραφία Ιγμορείου

9.2 Ανόρθωση Ιγμορείου & Ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Eπεξήγηση εργασίας
Ανοικτή ανόρθωση ιγμορείου με ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων (Χειρουργός Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη ) Προσθετική αποκατάσταση κα Έβελυν Μερτζιάνη, συνεργάτις A-perio

9.3 Μετά τη θεραπεία

10. Αφαίρεση κύστης και ανάπλαση για τοποθέτηση εμφυτεύματος

10.2 Μετά την αφαίρεση της κύστης και ανάπλασης στην περιοχή

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική αφαίρεση ακρορριζικής κυστικής βλάβης λόγω αποτυχημένης ενδοδοντικής θεραπείας στον αριστερό πλάγιο τομέα. Ενδοδοντική θεραπεία των παρακειμένων δοντιών λόγω νέκρωσης τους. Ανάπλαση με οστικό μόσχευμα και μεμβράνη κολλαγόνου. Αποκατάσταση του πλαγίου με εμφύτευμα Biomet 3i και κοχλιούμενη εργασία. Χειρουργική αφαίρεση της κύστης, ανάπλαση στην περιοχή της βλάβης και χειρουργική τοποθέτηση του εμφυτεύματος Dr. Εύα Αντωνογιαννάκη Ενδοδοντικές θεραπείες ενδοδοντολόγος Μπακίρη Ελεονώρα Προσθετική αποκατάσταση Ιωάννα Γεωργοπούλου, τ. Συνεργάτιδα A-perio.

10.3 Μετά την αποκατάσταση με εμφύτευμα

11. Αποκάλυψη κυνόδοντα για ορθοδοντική

11.1 Πριν την επέμβαση

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική αποκάλυψη κυνόδοντα με ακρορριζικά μετατοπιζόμενο κρημνό για διατήρηση των προσπεφυκότων ούλων (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη)

11.2 Πριν την αφαίρεση των ραμμάτων

12 Εκτομή χαλινού

12.1 Πριν

Eπεξήγηση εργασίας
Χειρουργική εκτομή χαλινού άνω χείλους (Χειρουργός Dr Εύα Αντωνογιαννάκη)

12.2 Μετά