Χειρουργικές εξαγωγές ριζών

Πολλές φορές δόντια κάτω από παλιές προσθετικές εργασίες η ελεύθερα εργασιών, τερηδονίζονται, σπάνε και η ρίζα τους παραμένει μέσα στη γνάθο. Δεν είναι πάλι λίγες οι φορές που κατά την προσπάθεια εξαγωγής ενός τέτοιου χαλασμένου ή τερηδονισμένου δοντιού ή ενός δοντιού με μη ευνοϊκό σχήμα και φορά ρίζας, ολόκληρη ή τμήμα της ρίζας σπάει και παραμένει μέσα στη γνάθο. Σε κάθε περίπτωση το τμήμα αυτό απαιτείται να αφαιρεθεί, ιδιαίτερα αν προέρχεται από κάποιο δόντι το οποίο είχε νεκρωθεί διότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες να επιμολυνθεί και να δημιουργήσει έντονα συμπτώματα φλεγμονής (πρήξιμο) και πόνου.

DSC_98740910

Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται στο χώρο του ιατρείου με τοπική αναισθησία. Μετά την αναισθητοποίηση της περιοχής ακολουθεί μικρή τομή και χειρουργική αφαίρεση της ρίζας, μία διαδικασία απολύτως ανώδυνη που ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, με ελάχιστη ταλαιπωρία για τον ασθενή ακόμα και για ασθενείς μεγάλης ηλικίας.