Τι είναι η Ενδοδοντική θεραπεία

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι μια οδοντιατρική παρέμβαση που γίνεται στο εσωτερικό του δοντιού, που λέγεται πολφική κοιλότητα, όταν ο ιστός/πολφός που βρίσκεται εκεί, έχει επιμολυνθεί από μικρόβια. Ο πολφός του δοντιού αποτελείται από νεύρα, αγγεία και συνδετικό ιστό. Η φλεγμονή ή μόλυνση του πολφού μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια όπως εκτεταμένη τερηδονική βλάβη, επαναλαμβανόμενες οδοντιατρικές παρεμβάσειςκακές αποκαταστάσεις ή κάταγμα του δοντιού. Επίσης, ο τραυματισμός ενός δοντιού μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του πολφού ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σημάδια καταστροφής του δοντιού.

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η αφαίρεση του νοσούντος, μολυσμένου ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του χώρου που καταλαμβάνει, ώστε να μην αναπτύσσονται μικρόβια στο εσωτερικό του δοντιού. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραμονή μικροβίων στον πολφό προκαλεί καταστροφή του δοντιού και του οστού που το περιβάλει, με τελική συνέπεια την απώλεια του δοντιού, την επέκταση της καταστροφής του οστού και την επιμόλυνση των διπλανών δοντιών και ιστών.

DSC_97000741

Η ενδοδοντική θεραπεία βοηθάει στο να διατηρήσει κανείς τα φυσικά του δόντια, το χαμόγελο του, τη δυνατότητα να διατρέφεται σωστά αλλά και μειώνει την ανάγκη για περισσότερο εκτεταμένες οδοντιατρικές παρεμβάσεις.

Η σωστή ενδοδοντική θεραπεία οδηγεί στην πλήρη και μακροχρόνια αποκατάσταση της υγείας της περιοχής.  Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μπορούν να διατηρηθούν στο στόμα και να λειτουργούν σωστά όσο και τα φυσικά δόντια.