Εξαγωγή εγκλείστων φρονιμιτών

Σε πολλούς ανθρώπους οι φρονιμίτες είτε δεν ανατέλλουν και παραμένουν στη γνάθο οπότε ονομάζονται έγκλειστοι ή ανατέλλουν μερικώς οπότε ονομάζονται ημιέγκλειστοι.

Αυτοί οι φρονιμίτες μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά από προβλήματα ώστε η εξαγωγή τους να καθίσταται αναγκαία αλλά πολλές φορές τους εξάγουμε και προληπτικά όταν από την εξέταση και τις ακτινογραφίες διαπιστώνουμε ότι πιθανότατα θα εμφανιστούν προβλήματα στο μέλλον.

Οι κυριότερες αιτίες για την εξαγωγή των φρονιμιτών είναι οι εξής:

Πόνος λόγω φλεγμονής στους ιστούς γύρω από το έγκλειστο δόντι που παραμένει στη γνάθο

Τερηδόνα και περιοδοντικά προβλήματα στα δόντια που γειτνιάζουν με το έγκλειστο δόντι  επειδή ο καθαρισμός αυτής της περιοχής είναι δύσκολος με αποτέλεσμα να  συσσωρεύεται πιο εύκολα πλάκα

Κίνδυνος να επηρεαστούν τα διπλανά δόντια λόγω της πίεσης που τους ασκούν οι φρονιμίτες, λόγω κύστεων που μπορεί να αναπτυχθούν κ.ά.

Η πίεση στα διπλανά δόντια λόγων εγκλείστων ή ημιέγκλειστων φρονιμιτών που ανατέλλουν με κλίση (στραβά)  μπορεί να καταλήξει σε ορθοδοντικές ανωμαλίες.