Επιμήκυνση
κλινικής μύλης

Πολλές φορές τα δόντια σπάνε ή τερηδονίζονται κάτω από τα ούλα. Για να αποκατασταθούν θα έπρεπε η αποκατάσταση (έμφραξη/σφράγισμα η στεφάνη/θήκη) να επεκταθεί πολύ μέσα στα ούλα.  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα προκαλέσει αφενός φλεγμονή των ούλων και συνεπακόλουθα προβλήματα, μιας και όπως λέγεται επιστημονικά “παραβιάζεται το βιολογικό εύρος πρόσφυσης των ούλων”. Επιπλέον, τα εμφρακτικά υλικά λογω εισροής υγρασίας από το σάλιο και από το αίμα των ούλων, δεν συγκολλώνται πλήρως στην επιφάνεια των δοντιών με αποτέλεσμα ή να αποκολλώνται τα σφραγίσματα ή να επανατερηδονίζονται τα δόντια.

Παλιότερα τέτοιου είδους αποκαταστάσεις, ειδικά σε σε κατάγματα και σφραγίσματα ήταν μη πραγματοποιήσιμες, με αποτέλεσμα τα δόντια να καταδικάζονται σε εξαγωγή. Επιβάλλεται λοιπόν να αποκαλύψουμε περισσότερο από το δόντι που είναι μέσα στα ούλα, δηλαδή να επιμηκύνουμε την μύλη/κορώνα του δοντιού.

Μετά την επιμήκυνση κλινικής μύλης έχουμε τις βλάβες με όρια πάνω από τα ούλα, οπότε είναι πιο εύκολα προσπελάσιμες και διαχειρίσιμες. Η επιμήκυνση μύλης είναι μια διαδικασία η οποία κυριολεκτικά λύνει τα χέρια του γιατρού σε δύσκολες περιπτώσεις και είναι απλή και ανώδυνη για τον ασθενή.